5. KONTROLNÍ STANOVIŠTĚ

5a) Startující musí projít na trase SC2024 všemi kontrolními stanovišti

5b) pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv přerušit nebo předčasně ukončit závod (reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků-náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, blesky, útok šelmy a podobně). V takovém případě bude toto závodníkům oznámeno na občerstvovacích stanicích a závodníci budou v závodě zastaveni.

5c) časové brány – limity kontrolních stanovišť a prostoru cíle. Daným časem kontrolní stanoviště i občerstvovací stanice ukončují svůj provoz! Přesné časy budou upřesněny měsíc před startem! Důležité upozornění: občerstvovací stanice pro startovní vlnu limit 24h jsou nastaveny na nejvyšší rychlost startujícího 10min/km! Pokud startující tuto rychlost překročí, riskuje tím, že občerstvovací stanice nebude ještě připravena! Navíc pokud v této startovní vlně startující nebude toto nastavení akceptovat, bude v cíli penalizován a jako výsledný čas se mu zapíše 15h!!!

Limit 24h:

Start - 10.5. 17:00-19:40

Velká nad Veličkou 24,3.km - 22:30-1:20

Květná 44,7.km (20,1km) - 2:45-6:10 - DROPBAG

Kubíkův vrch 56,8.km (12,1km) – 4:50-9:00

Vrbovce 68,3.km – (11,5km) 6:45-11:50

Žalostiná 77,7.km (10,4km) – 8:20-14:00

Mlýnky 92,3.km (14,6km) - 10:50 - 17:30

Cíl 101,7km (9,4km) -  12:00-21:00

Limit 15h:

Start - 11.5. 4:30-5:10

Velká nad Veličkou 24,3.km - 7:20-8:45

Květná 44,7.km (20,1km) - 9:25-11:45 - DROPBAG

Kubíkův vrch 56,8.km (12,1km) - 10:40-13:30

Vrbovce 68,3.km (11,5km) - 11:45-15:20

Žalostiná 77,7.km (10,4km) – 12:30-16:45

Mlýnky 92,3.km (14,6km) - 14:00-19:00

Cíl 101,7km (9,4km) -  12:00-21:00Turisti a běžci....

Kolik dní tréninku vám ještě zbývá...

Makejte!
IT'S EASY

Těšíme se na Vás v dalším roce 2024

My už jsme se rozhodli. Jdeš do toho s námi?